Com millorar definir evaluar canviar formar escoltar

Nosaltres ho tenim clar, TRANS-FORMAR és la solució.
A través de les nostres Accions Trans-formadores, aconseguirem canvis que ajudaran a la teva organització i a les persones implicades a assolir els objectius proposats.
 

Com millorar definir evaluar canviiar formar escoltar

Nosaltres ho tenim clar, TRANS-FORMAR és la solució.
A través de les nostres Accions Trans-formadores, aconseguirem canvis que ajudaran a la teva organització i a les persones implicades a assolir els objectius proposats.

 

 

Accions Trans-Formadores

​Accions Trans-Formadores dirigides a mànagers o a tota l’organització, amb una estructura basada en mòduls i coaching grupals.

Aquestes accions són imprescindibles per aconseguir canvis reals a les organitzacions i la seva durada dependrà de la temàtica a treballar.

Els programes són 100% personalitzats pel que fa a la temàtica i al contingut.

Format Online, Presencial o Híbrid.

Més sobre els programes i els més demanats

* Els programes són una sèrie de sessions de 4 hores (mòduls) intercalades amb sessions de 2 hores de coaching grupal, en què s’exposa i es treballa experiencialment per adquirir unes competències concretes.

* Entre les sessions de cada mòdul ha d’haver passat almenys una setmana, durant la qual els participants posaran en pràctica les habilitats i tècniques treballades al mòdul, mitjançant activitats que se’ls proposen. Un cop aplicada la teoria es duen a terme les sessions de coaching grupal, on es treballa sobre l’aplicació que han dut a terme, analitzant els pros, els contres, els acceleradors i els frens aplicats a la realitat.

* En aquests programes, uRock prepara tot el necessari per la intervenció de persones importants de l’organització, perquè facin conferències durant les sessions i exposin anècdotes i experiències reals del propi negoci per aconseguir reconèixer la feina i l’esforç que s’està fent per aconseguir els canvis proposats.

* El que ens diferencia i fa especials els nostres Programes Trans-Formadors és “el cas vertebrador” que es fa servir per donar sentit i enganxament al programa. És un cas de negoci o business case adaptat a les competències que s’estan treballant al programa i a l’activitat del client, el qual consta de diferents episodis que es van fent servir en els mòduls.

* Els més demanats són:

Per a mànagers: fonaments del Management, Mànagers efectius, Aplicació de la IE al Management, Aplicació transversal del model de lideratge de l’organització.

Per a tota l’organització: millora de la resiliència i el pensament positiu, Millora de la col·laboració, Millora de la capacitat d’influir.

Accions Trans-Formadores

Accions Trans-Formadores dirigides a mànagers o a tota l’organització, amb una estructura basada en mòduls i coaching grupals.

Aquestes accions són imprescindibles per aconseguir canvis reals a les organitzacions i la seva durada dependrà de la temàtica a treballar.

Els programes són 100% personalitzats pel que fa a la temàtica i al contingut.

Format Online, Presencial o Híbrid.

Més sobre els programes i els més demanats

* Els programes són una sèrie de sessions de 4 hores (mòduls) intercalades amb sessions de 2 hores de coaching grupal, en què s’exposa i es treballa experiencialment per adquirir unes competències concretes.

* Entre les sessions de cada mòdul ha d’haver passat almenys una setmana, durant la qual els participants posaran en pràctica les habilitats i tècniques treballades al mòdul, mitjançant activitats que se’ls proposen. Un cop aplicada la teoria es duen a terme les sessions de coaching grupal, on es treballa sobre l’aplicació que han dut a terme, analitzant els pros, els contres, els acceleradors i els frens aplicats a la realitat.

* En aquests programes, uRock prepara tot el necessari per la intervenció de persones importants de l’organització, perquè facin conferències durant les sessions i exposin anècdotes i experiències reals del propi negoci per aconseguir reconèixer la feina i l’esforç que s’està fent per aconseguir els canvis proposats.

* El que ens diferencia i fa especials els nostres Programes Trans-Formadors és “el cas vertebrador” que es fa servir per donar sentit i enganxament al programa. És un cas de negoci o business case adaptat a les competències que s’estan treballant al programa i a l’activitat del client, el qual consta de diferents episodis que es van fent servir en els mòduls.

* Els més demanats són:

Per a mànagers: fonaments del Management, Mànagers efectius, Aplicació de la IE al Management, Aplicació transversal del model de lideratge de l’organització.

Per a tota l’organització: millora de la resiliència i el pensament positiu, Millora de la col·laboració, Millora de la capacitat d’influir.

Cursos i Tallers

​Accions Trans-Formadores en petit format, de 8, 10, 12 o 16 hores. La quantitat d’hores a dedicar dependrà, sobretot, dels exercicis pràctics que es duguin a terme. Sempre s’efectuarà en sessions de mínim 2h i màxim 4h.

Aporten una injecció de coneixement i són una bona elecció per repassar conceptes, conèixer l’interès que té un equip en un tema o treballar una acció molt concreta. També poden completar un programa formatiu que ja estigui en marxa o treballar una competència essencial en un moment concret.

Format Online, Presencial o Híbrid.

Més sobre cursosi tallers i els més demanats

Tenim diversos tipus de cursos i tallers on es treballen les soft skills, millorant:

1. La capacitat creativa i innovadora de les persones.
2. El pensament crític i analític.
3. El pensament estratègic i la millora contínua.
4. L’orientació a resultats i la gestió del temps.
5. El lideratge i gestió del canvi.
6. La gestió d’equips i organitzacions.
7. La capacitat d’influència i comunicació d’un professional.
8. La capacitat d’autogestió i control.
9. La cohesió, col·laboració, relació i el sentit de pertinença.

Per conèixer detalladament aquests temes i els subtemes que els componen, a qui van dirigits i com fem aquests cursos i tallers, descarrega’t el nostre Catàleg Transformador! >> LINK

 

Cursos i Tallers

Acciones Trans-Formadoras en pequeño formato, de 8, 10, 12 o 16 horas. La cantidad de horas a dedicar dependerá, sobre todo, de los ejercicios prácticos que se lleven a cabo. Siempre se efectuará en sesiones de minímo 2h y máximo 4h.

Aportan una inyección de conocimiento y son una buena elección para repasar conceptos, conocer el interés que tiene un equipo en un tema o trabajar una acción muy concreta. También pueden completar un programa formativo que ya esté en marcha o trabajar una competencia que sea esencial en un momento concreto.

Formato Online, Presencial o Híbrido.

Més sobre cursos i tallers i els més demanats

​Tenim diversos tipus de cursos i tallers on es treballen les soft skills, millorant:

1. La capacitat creativa i innovadora de les persones.
2. El pensament crític i analític.
3. El pensament estratègic i la millora contínua.
4. L’orientació a resultats i la gestió del temps.
5. El lideratge i gestió del canvi.
6. La gestió d’equips i organitzacions.
7. La capacitat d’influència i comunicació d’un professional.
8. La capacitat d’autogestió i control.
9. La cohesió, col·laboració, relació i el sentit de pertinença.

Per conèixer detalladament aquests temes i els subtemes que els componen, a qui van dirigits i com fem aquests cursos i tallers, descarrega’t el nostre Catàleg Transformador! >> LINK

 

Més Accions Trans-Formadores

Les accions incloses en aquest apartat, uRock les ha dissenyat per donar solucions a situacions concretes i habituals. A causa de la seva alta demanda, les incloem al nostre catàleg Trans-Formador d’una manera personalitzada.

Aquestes accions han sorgit gràcies a la confiança que ens han brindat els nostres clients durant aquests anys. Quan s’han trobat amb situacions complexes que no se solucionen amb una formació estàndard o clàssica, sinó que requereixen metodologies, treball i temporalitat específica, centrat en les peculiaritats de cada organització i cada equip.

Format Online, Presencial o Híbrid.

Més sobre Accions Trans-Formadores

* Serveis de suport al canvi amb la Metodologia Eureka d’uRock.
* Consciència d’imatge pública i imatge privada per a managers.
* Anàlisi de factors de retenció i d’expulsió a l’organització.
* Accions de pensament col·lectiu i presa de decisions en grup, uRock Thinking.
* Programa de sensibilització sobre la Salut Mental.
* Conferències Inspiradores.
* Diagnòstic Emocional.

Pregunta’ns per saber-ne més o dissenyar la teva!

Més Accions Trans-Formadores

Les accions incloses en aquest apartat, uRock les ha dissenyat per donar solucions a situacions concretes i habituals. A causa de la seva alta demanda, les incloem al nostre catàleg Trans-Formador d’una manera personalitzada.

Aquestes accions han sorgit gràcies a la confiança que ens han brindat els nostres clients durant aquests anys. Quan s’han trobat amb situacions complexes que no se solucionen amb una formació estàndard o clàssica, sinó que requereixen metodologies, treball i temporalitat específica, centrat en les peculiaritats de cada organització i cada equip.

Format Online, Presencial o Híbrid.

Més sobre Accions Trans-Formadores

* Serveis de suport al canvi amb la Metodologia Eureka d’uRock.
* Consciència d’imatge pública i imatge privada per a managers.
* Anàlisi de factors de retenció i d’expulsió a l’organització.
* Accions de pensament col·lectiu i presa de decisions en grup, uRock Thinking.
* Programa de sensibilització sobre la Salut Mental.
* Conferències Inspiradores.
* Diagnòstic Emocional.

Pregunta’ns per saber-ne més o dissenyar la teva!

Team Building

Comptem amb un equip expert a convertir un dia qualsevol en l’experiència més creativa i diferent que puguis imaginar.

Sense oblidar el sentiment de pertinença a l’empresa i els valors que es vulguin treballar, al llarg de tot el Team Building fem un tour per totes les emocions que una persona pugui sentir (menys la dolentes, és clar!) en llocs meravellosos al aire lliure.

Format presencial de mitja jornada, jornada d’un dia o diversos dies.

Més sobre els nostres Team Building

* Les jornades també poden incloure:

Sessions de treball per part del client, on uRock hi participa amb activitats de suport.
Accions per uRock per introduir o fer el tancament d’un curs, taller o programa.
Una sessió de treball per lliurar un test estil MBTI o CSI.
Una sessió explicativa d’un procediment d’avaluació 360º.

* Els Team Building també poden servir per parlar sobre algun tema en què nosaltres podem promoure: el sentiment de pertinença, la retenció del talent, reforçar els valors, anunciar algun canvi a l’organització, felicitar i agrair a totes les persones de l’organització el seu esforç, etc.

Team Building

Comptem amb un equip expert a convertir un dia qualsevol en l’experiència més creativa i diferent que puguis imaginar.

Sense oblidar el sentiment de pertinença a l’empresa i els valors que es vulguin treballar, al llarg de tot el Team Building fem un tour per totes les emocions que una persona pugui sentir (menys la dolentes, és clar!) en llocs meravellosos al aire lliure.

Format presencial de mitja jornada, jornada d’un dia o diversos dies.

Més sobre els nostres Team Building

* Les jornades també poden incloure:

Sessions de treball per part del client, on uRock hi participa amb activitats de suport.
Accions per uRock per introduir o fer el tancament d’un curs, taller o programa.
Una sessió de treball per lliurar un test estil MBTI o CSI.
Una sessió explicativa d’un procediment d’avaluació 360º.

* Els Team Building també poden servir per parlar sobre algun tema en què nosaltres podem promoure: el sentiment de pertinença, la retenció del talent, reforçar els valors, anunciar algun canvi a l’organització, felicitar i agrair a totes les persones de l’organització el seu esforç, etc.

Selecció de Persones

Tan important és la selecció com la retenció del talent.

A uRock adaptem cada procés de selecció als nostres clients. La nostra especialitat és assegurar-nos que les persones candidates tenen les soft skills imprescindibles per als rols que ens sol·liciten.

Especialistes en selecció de càrrecs executius, mànagers de front line, càrrecs intermedis, perfils comercials i tècnics especialistes.

Format Online, Presencial o Híbrid.

Més sobre Selecció de Persones

L’equip de selecció d’uRock, juntament amb el client, dissenyarà un procés de selecció a mida, transparent, eficient i eficaç amb l’únic objectiu de presentar els millors candidats per al lloc.

Aquest servei és ideal per a totes aquelles empreses que no tenen un equip de selecció especialitzat, no tenen temps per buscar el candidat que s’ajusta millor a la vacant oferta, el perfil que busquen és massa complex o volen ajuda per assegurar el talent i el compromís dels candidats finalistes.

Selecció de Persones

Tan important és la selecció com la retenció del talent.

A uRock adaptem cada procés de selecció als nostres clients. La nostra especialitat és assegurar-nos que les persones candidates tenen les soft skills imprescindibles per als rols que ens sol·liciten.

Especialistes en selecció de càrrecs executius, mànagers de front line, càrrecs intermedis, perfils comercials i tècnics especialistes.

Format Online, Presencial o Híbrid.

Més sobre Selecció de Persones

L’equip de selecció d’uRock, juntament amb el client, dissenyarà un procés de selecció a mida, transparent, eficient i eficaç amb l’únic objectiu de presentar els millors candidats per al lloc.

Aquest servei és ideal per a totes aquelles empreses que no tenen un equip de selecció especialitzat, no tenen temps per buscar el candidat que s’ajusta millor a la vacant oferta, el perfil que busquen és massa complex o volen ajuda per assegurar el talent i el compromís dels candidats finalistes.

Diagnòstic Gratuït

Sabem que, després d’aquesta cuirassa de Superequip de Recursos Humans motivat, amb energia infinita, ganes de fer coses noves i formar-hi hi ha necessitats importants. L’equip d’uRock som aquí per ajudar-te mitjançant el nostre Diagnòstic Gratuït.

1- Quedem

Omple el següent formulari per agendar una hora presencial o Online.
Tu tries quan i com.

2 - Xerrem

Ens expliques com et sents, quina és la situació actual de la teva empresa i quins són els vostres objectius a curt i llarg termini.

3 - Analitzem

El nostre equip de personal expert analitzarà d’on deriva la situació i us oferirà diferents solucions sense trampes ni compromís.

Els nostres clients ho explicaran millor que nosaltres,
però els resultats i experiència no menteixen.
?

Si vols estar al dia de totes les novetats sobre els nostres serveis i actualitzat de les tendències formatives i del món de RR.HH. subscriu-te a la nostra newsletter!