Els beneficis de la Intel·ligència emocional a l’empresa

by | març 19, 2019 | Urock

Està demostrat que, els empleats i empleades amb alts nivells d’Intel·ligència Emocional (IE) cooperen millor amb les altres persones, gestionen adequadament l’estrès a la feina i són capaços de resoldre d’una forma òptima els conflictes dins de les relacions laborals.


Segons l’informe sobre el futur de l’ocupació del Fòrum Econòmic Mundial, la “Intel·ligència Emocional” serà una de les deu habilitats laborals més buscades el 2020″. A més, el valor que algunes companyies donen a aquest conjunt d’habilitats supera fins i tot la capacitat tècnica, com reflecteixen els resultats d’una enquesta de Carrer Builder, en la qual destaquen les següents dades:

*El 71% va afirmar que valorava la intel·ligència emocional d’un empleat per sobre d’altres atributs, inclòs el quocient intel·lectual.

*El 75% va dir que era més probable que oferís un ascens a un treballador amb alt nivell d’intel·ligència emocional.

* El 59% de les persones enquestades afirmava amb rotunditat que deixarien passar un candidat amb coeficient d’intel·ligència alt però amb poca intel·ligència emocional.

La finalitat última de qualsevol empresa és aconseguir que el seu personal pugui desenvolupar les seves tasques de manera conjunta amb la màxima eficàcia i augmentant les seves probabilitats d’ assolir l’ èxit en els seus resultats.  L’IE en el treball és un element essencial per a la bona marxa de qualsevol organització, sobretot si tenim en compte el paper cada vegada més cabdal del capital humà per a la creació del valor i del rendiment.


Ha de ser una estratègia impulsada per la direcció de l’empresa i implementada en els diferents nivells de l’organització. L’IE a la feina juga un rol determinant en tots els nivells de la cadena de comandaments. Si es tenen en compte les fases dissenyades per comprendre el concepte d’aquest tipus d’intel·ligència, fàcilment es pot associar amb el lideratge dins de l’empresa, on és indispensable una interacció social eficient per aconseguir el màxim acompliment d’un equip.


A més del maneig d’equips i la gestió del talent, l’IE en el treball és fonamental perquè la directiva pugui prendre les decisions encertades en determinades circumstàncies i tinguin una capacitat de resposta àgil, immediata i d’acord amb les exigències del moment.  De la mateixa manera, és una eina essencial per al disseny i la posada en marxa d’estratègies orientades a fomentar el talent dels col·laboradors, la promoció interna, la implicació en el projecte, la millora de l’acompliment i, sobretot, el desenvolupament professional i individual.


En definitiva, és indispensable per al conjunt de persones que componen l’organització tenir una intel·ligència emocional notable i desenvolupada. Si els executius o líders de l’organització no entenen que les persones funcionen en base a les emocions, difícilment aconseguiran que les persones dels seus equips vulguin seguir-los voluntàriament per aconseguir els millors resultats per a l’ empresa.